Pelipilotti 2013–2015

Ongelmapelaajien alueelliset tuki- ja hoitopalvelut kuntoon THL:n mittavilla kehittämishankkeilla

Peliongelmasta voidaan puhua silloin, kun pelien pelaaminen aiheuttaa pelaajalle taloudellisia, sosiaalisia, psyykkisiä ja/tai fyysisiä haittoja. Tutkimuksen mukaan Suomessa on 110 000 ongelmapelaajaa, heistä todennäköisesti peliriippuvaisia 41 000.

Ongelmallisesti pelaavat ovat heterogeeninen ryhmä. Ongelmat aiheutuvat monimuotoisista psykologisista vaikutteista, ympäristö- ja/tai sosiaalisista tekijöistä. Motiivina pelaamiselle voi olla raha, viihteen tai jännityksen hakeminen, arjen murheista ja huolista vapautuminen pakenemalla pelimaailmaan. Ongelmapelaajat ja heidän läheisensä ovat julkisten päihde- ja mielenterveyspalvelujen väliinputoajia.

Apua ongelmapelaajille ja heidän läheisilleen

THL valitsi tarjouskilpailun perusteella kaksi alueellista hanketta kehittämään asiakaslähtöisiä palveluja ongelmapelaajille. Pelipilotti 2013 -2015 on toinen näistä hankkeista. Hankkeen tavoitteena on koota hajanaisia palveluja yhteen ja määritellä perus- ja erityispalvelujen työnjakoa sekä kehittää näiden yhteistyötä, tunnistamista, hoitoonohjausta ja kuntoutusta. Toiminta keskittyy rahapelaamiseen huomioiden myös digitaalisen pelaamisen haasteet.

Lisätietoa

Pelipilotista www.pompke.fi
Peliongelmasta www.peluuri.fi
Testejä, keskustelua, vertaistukea www.paihdelinkki.fi
Pelaajien läheisille, ammattilaisille, kehittäjille www.peliklinikka.fi