Lääkäripalvelut

Päihdekeskuksen oma lääkäri on käytettävissä arkipäivinä. Hän vastaa Portin asiakkaiden päihdekuntoutukseen ja lääkehoitoon keskittyvistä asioista. Lääkäri tapaa vieroitushoidossa ja laitoskuntoutuksessa olevat asiakkaat ainakin kerran jakson aikana. Hän on tiiviisti mukana opiaattien korvaushoidon toteuttamisessa. Vastaanottoaika voidaan varata myös avokuntoutuksen asiakkaille. Selviämishoitoon ei kuulu lääkärin vastaanottoa.

E-RESEPTI

Päihdekeskus Portin lääkäri kirjoittaa asiakkaille e-reseptejä. Sähköinen resepti eli e-resepti on lääkemääräys, jonka lääkäri laatii ja allekirjoittaa sähköisesti. Se tallennetaan keskitettyyn tietokantaan, Reseptikeskukseen, jonka rekisterinpitäjä on Kela. E-reseptin käyttöönoton jälkeen potilaalla on edelleen oikeus saada paperiresepti, jos hän kieltäytyy e-reseptistä. Hänellä on myös oikeus kieltää reseptitietojen katsominen Reseptikeskuksesta. Reseptikeskuksen tietojen perusteella mikä tahansa apteekki voi toimittaa lääkkeet. Potilas voi hakea lääkkeensä esittämällä Kela-kortin. Itse resepti tallennetaan Reseptikeskukseen, jossa se on aina tallessa.

APTEEKKISOPIMUS

Apteekkisopimusmenettelyn tavoitteena on auttaa päihde- tai lääkeriippuvuudesta kärsiviä potilaita vierottumaan suunnitelmallisen lääkehoidon avulla. Sopimusmenettely edistää potilaan hoitoon sitoutumista ja auttaa terveydenhoitohenkilöstöä hoidon toteuttamisessa.

Apteekkisopimusmenettelyssä potilas sitoutuu kirjallisella sopimuksella yhden lääkärin tai hoitopisteen määräämään lääkehoitoon ja käyttämään vain yhtä apteekkia noutaessaan väärinkäyttöön soveltuvia lääkkeitä. Potilas valitsee itse apteekin, jossa hän haluaa asioida.

Sopimuksen tehnyt potilas antaa lääkärilleen myös oikeuden saada sopimusapteekista tietoja lääketoimituksista ja lääkehoidon toteutumisesta. Lääkäri tai hoitopaikka lähettää kopion sopimuksesta sopimusapteekille, joka välittää tiedon sopimuksen voimassaolosta muille apteekeille. Kukin apteekki toimittaa väärinkäyttöön soveltuvia lääkkeitä vain omille sopimuspotilailleen.

Apteekkisopimukseen liittynyt apteekki kirjaa välityspalvelimelle omat sopimuspotilaansa ja toimii heidän osaltaan apteekkisopimustietojen rekisterinpitäjänä. Toinen apteekki saa tiedon toisen apteekin sopimuspotilaasta vain, jos hän yrittää ostaa väärinkäyttöön soveltuvia lääkkeitä toisesta apteekista.

Toimittaessaan huumausaineita sisältäviä tai pkv- eli pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä apteekkisopimusjärjestelmään liittyvät apteekit tarkistavat automaattisesti, onko potilaalla apteekkisopimus toiseen apteekkiin. Jos näin on, apteekki saa välityspalvelimelta tiedon sopimuksesta ja sopimusapteekista, johon potilas ohjataan.