Laitoskuntoutus

Ventuskartanon laitoskuntoutus on tarkoitettu niille päihde-, peli- tai muista riippuvuuksista kärsiville, joille vieroitushoito tai avokuntoutuksen palvelut eivät ole riittäviä. Laitoskuntoutus tarjoaa asiakkaalle intensiivisempää hoitoprosessia ja/tai etäisyyttä sosiaalisesta ja fyysisestä ympäristöstä. Laitoskuntoutus tarjoaa asiakkaalle turvallisen ympäristön oman muutoksen vahvistamiseen. Yhteistyössä avohoidon kanssa asiakkaalle pyritään luomaan pitkäjänteinen tuki kuntoutumisprosessiin.

Kuntoutuksessa korostuu ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen. Ihminen nähdään osana sosiaalista verkostoa, jonka merkitys korostuu kriiseissä ja ongelmanratkaisutilanteissa. Kuntoutus perustuu verkostotyöhön, yhteisöhoitoon ja ryhmissä käytettävään kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan. Kuntoutuksen tukena on lääkärin ohjeistama lääkitys. Kuntoutuksen hintaan kuuluvat päihdeongelman hoitoon tarkoitetut lääkkeet.

Asiakkaita varten on 12 yhden hengen huonetta ja lisäksi perheasunnossa on tilat 4-6 hengen perheelle. Yhteisessä käytössä ovat olohuone, ruokasali, sauna, kuntosali, lasten leikkihuone ja keittiö. Päihdekeskus Portin yhteiskäytössä on akupunktiohuone ja Neurosonic-tuoli.

Laitoskuntoutuksen varaukset numerosta 0408068100

Tietoa kuntoutukseen tulevalle asiakkaalle tästä

Kuntoutuksen tavoite

Tavoitteena on asiakkaan kokonaisvaltainen tukeminen muutoksessa kohti päihde- ja peliriippuvuuksista vapaata elämäntapaa. Kuntoutuksen pituus vaihtelee 31 vrk ylöspäin. Kuntoutusaika määritellään yhteistyössä lähettävän tahon, asiakkaan ja laitoskuntoutuksen ohjaajan kanssa. Asiakkaita otetaan vastaan joka viikko ma-ke. Asiakkaalle laaditaan henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma. Kuntoutus perustuu psykososiaalisiin kuntoutusmenetelmiin joiden tukena voidaan tarvittaessa käyttää lääkitystä. Muita kuntoutusjakson tavoitteita ovat mm. elämänhallinnan tukeminen, arjen taitojen harjoittelu, vuorokausirytmin vakiinnuttaminen, rauhoittuminen, omaan selvään itseen tutustuminen, tunteiden tunnistaminen ja itseilmaisu.

Kuntoutus tapahtuu ryhmässä ja jokaiselle asiakkaalle on lisäksi nimetty oma ohjaaja. Kurssin aikana on jäsennelty ohjelma ja käytössä on kognitiiviseen terapiaan pohjautuva kurssimateriaali. Ryhmä kokoontuu päivittäin. Päiväohjelmaan kuuluu lisäksi aiheisiin liittyviä iltatehtäviä ja luentoja, filmejä, liikuntaa, yhteisön kokoontumisia, vapaamuotoista ohjelmaa, yhdessäoloa ja kodinhoitoon liittyviä tehtäviä. Jakson aikana järjestetään myös erikseen ryhmiä naisille ja miehille. Joka neljäs viikonloppu järjestetään asiakkaan läheisille läheispäivä.

Kuntoutusaikana tutustutaan vertaistukiryhmiin, sekä muihin tukimuotoihin. Laitoksessa vierailee säännöllisesti entisiä asiakkaita kertomassa omasta toipumisestaan. Omia asioita voi hoitaa sovituilla omien asioiden hoitovapailla. Kuntoutusaikana on myös mahdollisuus yhteen suunniteltuun kotiharjoitteluviikonloppuun. Kuntoutuksen aikana asiakkaalle järjestetään yksilöllinen verkostokokous. Seurantakokous pidetään 3 kk kuntoutuksen päättymisen jälkeen.

Peruskurssin käyneet asiakkaat voivat osallistua 5-14 vrk kestäville toipumista tukeville intervallijaksoille. Jakson tarkoituksena on tukea muutosmotivaatiota, itsetuntemusta ja sitoutumista raittiuteen, estää retkahtaminen tai auttaa selviämään tapahtuneesta retkahtamisesta.